Home / Activiteiten / Taekwon-do Kids Development Program

Taekwon-do Kids Development Program

Taekwon-do Kids Development Programma (TDK)

Het bouwen aan een betere samenleving hangt samen met de kwaliteit van haar bewoners. De kinderen van vandaag zijn de volwassenen van morgen. Onze hoop voor het bouwen aan een verbeterde samenleving, is om de kinderen van vandaag voor te bereiden om de volwassenen van morgen te worden. Het is belangrijk om daar al op jonge leeftijd mee te beginnen.

Het Taekwon-do Kids Development Progamma (TKD programma) is een les programma dat is ontwikkeld om fysieke, gedrag, sociale en morele ontwikkeling van kinderen vanaf 3 a 4 jaar tot een jaar of 6 a 7 te stimuleren. Het programma is gebaseerd op het Taekwon-do zelfverdedigingssysteem.

De lessen, die ongeveer 30 tot 45 minuten duren omvatten activiteiten (zoals spelletjes, rollenspellen, oefeningen, discussies en verhalen) die zijn ontwikkelt om jonge kinderen de kans te gevenen om vaardigheden voor het leven (zoals onafhankelijkheid/autonomie, organisatorische vaardigheden, samenwerken, leiderschap, gehoorzaamheid en verantwoordelijkheid), cognitieve vaardigheden (zoals geheugen, aandacht en concentratie), sociale vaardigheden (zoals beleefdheid en assertiviteit), normen en waarden (zoals anderen respecteren en waarderen, integriteit, eerlijkheid, doorzettingsvermogen, zelfbeheersing en onoverwinnelijkheid van geest), vereiste vaardigheden voor het leren van taekwon-do technieken (zoals balans, lichaamsbewegingen, ritme en hand oogcoördinatie) en fundamentele Taekwon-Do vaardigheden (zoals standen, blokken, slagen, stoten en trappen) te ontwikkelen. Het lesprogramma voorziet in informatie en advies over hoe fysiek fit en gezond te blijven (oefeningen, hygiëne en voeding).
tkids_logo_500px
Een ander deel van het programma, dat geen deel uitmaakt van het hoofdprogramma, voorziet in informatie over het vergroten van het bewustzijn ten opzichte van potentiële gevaren (zowel over objecten als mensen) en leert kinderen hoe te reageren in noodgevallen en potentieel gevaarlijke situaties.

Het TKD Progamma is een krachtig lesprogramma. Het maakt gebruik van een gestructureerd systeem met doelen en beloningen waardoor de leerling uitgedaagd wordt en gemotiveerd blijft. Het beloningssysteem van het TKD Progamma zorgt ervoor dat alle leerlingen,ongeacht hun vaardigheden en niveau, de kans krijgen om beloond te worden voor hun betrokkenheid bij het Taekwon-Do ontwikkelingsproces. De beloningen worden uitgereikt in de vorm van awards.

Gedrag en persoonlijke prestatie worden beloond: het volgen van lessen (aanwezigheidsbeloningen), je best doen (goede inzet sticker), vooruitgang boeken (Goede voortgangsticker) en het volbrengen van stadia en het TKD Progamma (Graduaties). Speciale Awards worden gebruikt om voortgang van het deel van het programma te belonen dat gericht is op het onderwerp gevaar (Bewust van gevaar, Bewust van vreemden, Bewust van pestgedrag).

Om de aandacht van kinderen te vangen en het leren stimuleren maakt het TKD Progamma gebruik van karakters. Verhalen en tekeningen worden niet alleen gebruikt om de kracht van elk personage te onthullen, maar ook om te laten zien dat de personages op hun best zijn wanneer ze als een team samenwerken om elkaar te helpen.

Een belangrijk onderdeel van het TKD Progamma is het studieboek, dat is geschreven om studenten te helpen met leren en om ouders/verzorgers inzicht te schaffen over de inhoud van de TKD Progamma.

Natuurlijk worden ouders/verzorgers aangemoedigd om het boek te lezen en de inhoud uit te leggen aan hun kind. Soms zal de inhoud voor jonge kinderen te moeilijk zijn om het zelfstandig te begrijpen.

Het studieboek is uitzonderlijk goed gemaakt. Leerlingen krijgen alles aangereikt wat ze nodig hebben om het TKD Progamma te leren: instructies, educatieve informatie, voorbeelden, adviezen, oefeningen, verhalen, tekeningen, tuls, de registratiebladen enzovoorts. Het materiaal voor iedere les of ieder onderwerp is duidelijk geordend en gemakkelijk te vinden. Alle voorgestelde activiteiten (bijvoorbeeld spelletjes, rollenspellen, oefeningen,discussies, verhalen en strips) zijn duidelijk beschreven en voorzien van gemakkelijk te begrijpen stap voor stap instructies. Illustraties worden gebruikt om het begrip te bevorderen en het leren te stimuleren.

Zowel inhoudelijk als methodisch heeft het TKD Progamma alle ingrediënten en componenten in huis die ook thuis, op school en op het kinderdagverblijf voordelen op zullen leveren. Het studieboek is een belangrijk onderdeel van het TKD Progamma en verdient veel lof vanwege de kwaliteit van de inhoud, organisatie, ontwerp, lay-out schrijfstijl, tekst en illustraties.

Belangrijk is de speciaal opgeleide instructeur in dit geheel.

Sportcenter Koguryo beschikt over deze.

Voor meer informatie over TDK kunt u bij Sahyun Chiel terecht!

Top